Anmäla kompostering av hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Av det vi kastar i kökssoporna går nästan hälften att kompostera. Det blir näringsrik mull till trädgårdsland, krukväxter och rabatter.  I Storumans kommun finns goda möjligheter för många att kompostera sitt matavfall. Om Du vill kompostera hushållsavfall ska du anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med denna e-tjänst eller på blankett.  Anmälan är kostnadsfri.

Fördelar

Mängden avfall som skall hämtas från ditt hushåll minskar med 30- 50 %!

• Transportbehovet minskar för insamling av ditt hushållsavfall

• Näringsämnen och mullbildande ämnen återvinns och du får ”gratis” jordförbättringsmedel till trädgården, balkonglådorna och krukväxterna

Du gör alltså både dig själv och samhället en tjänst samtidigt som du minskar dina kostnader för hämtningen av ditt hushållsavfall.

Att tänka på innan du börjar

1. Vad ska komposteras - matavfall och/eller trädgårdsavfall?

2. Vilken typ av kompost passar ditt behov och hur stor bör den vara?

3. Placering av komposten - tillgänglighet?

4. Finns förvaringsutrymme för strö?

5. Kan tömning av färdig kompostjord ske?

6. Behövs utrymme för efterkompostering?

7. Finns avsättning för färdig kompostjord (egen trädgård/rabatt eller dylikt)?

8. Det krävs visst arbete

För trädgårdsavfall (löv, kvistar, gräs med mera) krävs ingen anmälan.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa