Djurhållning i detaljplanerar område - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du behöver ha tillstånd för att ha vissa djur inom vissa områden i Stroumans kommun. Syftet är att skydda människors hälsa och miljön.

De områden det gäller är områden som har detaljplan eller någon områdesbestämmelse. Detta regleras i kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Bestämmelserna började gälla 2015 och gäller följande djurslag:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (höns, tuppar, ankor, gäss, renar och så vidare)
  • Giftorm

Du kommer behöva grannens yttrande. Djurhållning i tätort - yttrande

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa