Dataskydd

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Storumans kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten.

Om du har allmänna frågor om hur vi arbetar med dataskydd på Storumans kommun är du välkommen att kontakta Lena Larsson, dataskyddsombud. Du når dataskyddsombudet genom kundtjänst 0951-140 00 eller skicka e-post till ks@storuman.se

Läs mer om hur Storumans kommun arbetar med dataskydd. 

Om du är missnöjd med hur Storumans kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

För mer information om dataskydd, se Integrationsmyndighetens webbplats