Dataskydd

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Storumans kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till Lena Larsson som är Storumans kommuns dataskyddsombud. Du når dataskyddsombudet genom kundtjänst 0951-140 00 eller skicka e-post till lena.larsson@storuman.se

Om du är missnöjd med hur Storumans kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats

Datainspektionens webbplats