Ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för servering i slutet sällskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill servera alkohol i slutet sällskap under ett enstaka tillfälle ska du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd från kommunen. 

Ett tillfälligt serveringstillståndet innebär att du får servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mot någon form av betalning för ett slutet sällskap. Spritdrycker kan godkännas efter särskild prövning inom ramen för evenemanget.

Vad innebär slutet sällskap?
Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som är kända i förväg. Vidare krävs att det finns ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna. Något sådant samband kan normalt inte anses finnas till exempel vad gäller gäster på ett hotell.
Lokalen får inte vara öppen för nya gäster under tillställningen. Om personkretsen inte är begränsad anses det som servering till allmänheten.

Tänk på att det är skillnad på tillfälligt tillstånd för att servera alkohol vid ett enstaka tillfälle och på ett stadigvarande tillstånd. Ansökan om stadigvarande tillstånd.

Kommunen behöver din betalda och kompletta ansökan senast 1 månad innan tillställningen ska äga rum.

Bilder tagna med mobiltelefon på handlingar/ritningar kommer inte godkännas

Avgifter

En prövningsavgift tas ut vid en ny ansökan och om serveringstillstånd beviljas tas en tillsynsavgift ut.
Prövningsavgiften betalas i samband med ansökan och är inte återbetalningsbar. Handläggning av ärendet påbörjas när fakturan är betald. 

Din ansökan skickas på remiss

Vid en ansökan sänder vi en fråga om lämplighet till Polisen, Kronofogden och Skattemyndigheten. Förfrågan gäller personer som räknas ha betydande inflytande i verksamheten. Även
Omsorgsnämnden i Storumans kommun kan få möjlighet att yttra sig.​

Handläggningstid

Tänk på att det tar ca 4 till 5 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. Under sommarmånaderna kan handläggningstiderna vara längre. Beslut om tillfälligt tillstånd för slutet sällskap kan fattas på delegation av alkoholhandläggaren.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa