Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd alkohol

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622). Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Exempel på information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

  • köpeavtal eller arrendeavtal för verksamheten.
  • eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket.
  • uppgifter om ägarförhållanden, exempelvis aktiebok (aktiebolag), bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag).
  • skalenlig planritning över serveringsstället.
  • hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för serveringsstället. Lokalen ska ha godkänt brandskydd. Kontakta räddningstjänsten i god tid.
  • dokument om brandskyddsutrustning. 
  • dokument som visar kostnader och finansiering av verksamheten.
  • meny

Bilder tagna med mobiltelefon på handlingar/ritningar kommer inte godkännas

Avgifter

En prövningsavgift tas ut vid en ny ansökan och om serveringstillstånd beviljas tas en tillsynsavgift ut.
Prövningsavgiften betalas i samband med ansökan och är inte återbetalningsbar. Handläggning av ärendet påbörjas när fakturan är betald. 

Din ansökan skickas på remiss

Vid en ansökan sänder vi en fråga om lämplighet till Polisen, Kronofogden och Skattemyndigheten. Förfrågan gäller personer som räknas ha betydande inflytande i verksamheten. Även
Omsorgsnämnden i Storumans kommun kan få möjlighet att yttra sig.​

Handläggningstid

Tänk på att det tar ca 4 till 8 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. Under sommarmånaderna kan handläggningstiderna vara längre. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa