Val av förskoleklass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten kan du ansöka om:

  • Placering förskoleklass/skola
  • Överflyttning av barnomsorgsplacering till fritidshemmet (vid skolstart hösttermin)

OBS! Vid gemensam vårdnad - båda vårdnadshavare måste signera digitalt för att ärendet ska komma handläggaren tillhanda. När detta sker får sökande en bekräftelse på att anmälan är inskickad.

INFORMATION - DAGS FÖR FÖRSKOLEKLASS!

Då Ert barn fyller sex år ska barnet börja förskoleklass inkommande höst. Förskoleklassen är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Den har som målsättning att stimulera barns utveckling och lärande och ligger till grund för fortsatt skolgång. Deltagande i förskoleklass är sedan höstterminen 2018 obligatoriskt och omfattar minst 525 timmar per år. Verksamheten är avgiftsfri. 

Luspie/Storumans kommun är samiskt förvaltningsområde och ska särskilt verka för möjligheter till barns utveckling av en kulturell samisk identitet och användning av det samiska språket. Vårdnadshavare i Luspie/Storumans kommun kan ansöka om plats i Dearnan Saemienskuvle/Tärnaby Sameskola eller i någon av våra kommunala skolor. De kommunala skolorna erbjuder modersmålsundervisning i de samiska språken, information och blankett för ansökan om modersmål finns på kommunens webbplats - https://www.storuman.se/kommun/Utbildning--barnomsorg/Modersmal-hemsprak/.

Önskar ni ytterligare upplysningar innan ni anmäler barnet till förskoleklass så är ni välkommen att ringa resp. rektor/skola - kontakta dem via kommunens växel 0951-140 00 eller rektor på Sameskolan 0954-100 28.

Viktigt att veta om förskola och fritidshem

Om ditt barn har plats i förskola och inte ska ha plats i ­­fritidshem från augusti detta år, t.ex. om förälder är arbetssökande eller har föräldrapenning, måste platsen sägas upp.

Uppsägningstiden är en månad, debitering sker på hel kalendermånad. Uppsägning av plats i barnomsorgen finns som e-tjänst på kommunens webbplats (https://sjalvservice.storuman.se/oversikt/overview/57)  eller med blankett som hämtas i kundtjänst Storumans kommun eller hos Samservice Tärnaby.

Önskas plats i fritidshem sker överflyttning automatiskt, detta anges i denna anmälan.

Skolskjuts

Förskoleklasselever boende utanför tätort i Storumans kommun kan vara berättigade till kostnadsfria resor till och från den skola som ligger i upptagningsområdet. Ansök om skolskjuts via Storumans kommuns e-tjänsteportal - Ansöka om skolskjuts för elev i förskoleklass och grundskola. Ansökan om skolskjuts ska lämnas in senast den 28 februari innevarande år. Observera att elever som väljer att gå i en annan skola än den skola där hemkommunen annars skulle ha placerat dem har bara rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för hemkommunen (se Skolskjuts och elevresor - Skolverket).

Mer information finns på kommunens hemsida -  Utbildning & barnomsorg/Skolresor, skolskjuts.

Vid frågor, kontakta kommunens trafikplanerare via växeln 0951-140 00.

Frågor om e-tjänsten

barnomsorg@storuman.se
barnomsorg@storuman.se
0951-140 00

Personuppgiftsansvarig

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden
fkun@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavares e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa