Ansöka om skolskjuts för elev i förskoleklass och grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rätten till skolskjuts regleras  genom lagar och förordningar samt genom Storumans kommuns Skolskjutsreglemente (antaget av KS 2021-11-08, § 166).

Frågor om e-tjänsten

Emma Hörnqvist
emma.hornqvist@storuman.se
0951-14000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa