Ansöka om anslutning till vatten- och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan fastighetsägare ansöka om att ansluta sin fastighet till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. De allmänna bestämmelserna som gäller  Storumans kommuns allmänna vatten - och avloppsanläggning (ABVA) finns att läsa på storuman.se, se Anslutning till fastighet.

Notera att

  • Din ansökan måste vara beviljad innan några arbeten kan påbörjas som involverar kommunens ledningar
  • Dag-, tak- och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenledningen
  • Så snart anslutningen är på plats utgår faktura enligt taxa för Storuman kommuns för allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), läs mer på storuman.se, se  Anslutning till fastighet

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
ks@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Lena Larsson
lena.i.larsson@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa