Ansöka om anslutning till vatten- och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan fastighetsägare ansöka om att ansluta sin fastighet till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. De allmänna bestämmelserna som gäller  Storumans kommuns allmänna vatten - och avloppsanläggning (ABVA) finns att läsa på storuman.se, se Anslutning till fastighet.

Notera att

  • Din ansökan måste vara beviljad innan några arbeten kan påbörjas som involverar kommunens ledningar
  • Dag-, tak- och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenledningen
  • Så snart anslutningen är på plats utgår faktura enligt taxa för Storuman kommuns för allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), läs mer på storuman.se, se  Anslutning till fastighet

Avgift för handläggning av ansökan tas ut enligt taxa som är fastställd och antagen av Kommunfullmäktige. Kontakta gärna Tekniskaförvaltningen för att få veta mer. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
ks@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Lena Larsson
lena.i.larsson@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa