Anmälan om hälsoskyddsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa verksamheter klassas som hälsoskyddsverksamheter och inspekteras regelbundet av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det kan till exempel vara

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, till exempel tatuerare, fotvårdare, akupunktörer, frisörer som använder rakkniv/rakblad, nagelskulptörer

Bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor

Alla typer av skolor och förskolor

Dessa verksamheter är anmälningspliktiga och ska betala en årlig tillsynsavgift.

Andra hälsoskyddsverksamheter som miljö och hälsa har tillsyn över är till exempel massörer, träningsanläggningar, hotell och vandrarhem. Dessa verksamheter är inte anmälningspliktiga, men besöks med jämna mellanrum för att säkerställa att eventuella risker beaktas och lämpliga rutiner finns.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Avgift för handläggning av anmälan tas ut enligt taxa som är fastställd och antagen av Kommunfullmäktige. Kontakta gärna Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att få veta mer.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa