Problem i boendemiljö

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Problem i bostadsmiljön kan bero på olika saker och upplevas på olika sätt av olika personer. Innan du kontaktar kommunen ska du ha kontaktat personen som är ansvarig för att åtgärda problemet. Det är oftast fastighetsägaren, men det kan vara en annan person. Om personen inte vidtar tillräckliga åtgärder inom skälig tid kan du kontakta kommunen. Det kan vara bra om du under en period för dagbok på dina upplevelser, det kan underlätta handläggningen av ärendet.

Vad kan man anmäla till kommunen?

Du kan anmäla varaktiga problem som innebär en hälsorisk. Det kan till exempel handla om lukt, fukt, mögel, buller, ventilation, radon, temperatur, skadedjur, vedeldning, skällande hundar och andra störande ljud. Slitage och boendestandard räknas inte som en hälsorisk.

Kommunen handlägger inte ärenden som handlar om önskemål om ersättning eller nedsättning av hyra. Vi handlägger inte heller tillfälliga störningar eller problem som upphört.

Du kan hjälpa någon annan

Du kan hjälpa någon annan att fylla i och skicka iväg ett ärende. Du får då uppge kontaktuppgifter till både dig och personen som upplever problemet.

Vi kontaktar den som är ansvarig

För att kunna utreda ärendet behöver vi oftast kontakta fastighetsägaren eller personen som är ansvarig för att åtgärda problemet. Vi gör det via telefon, mejl eller personligt besök.

OBS! Uppgifterna som du skickar in blir en allmän handling. Lämna därför bara uppgifter som du känner dig bekväm med att andra kan ta del av.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ärendet ska gälla en bostad i Storumans kommun
  • Du ska ha försökt prata med den som är ansvarig för att åtgärda problemet, till exempel fastighetsägaren

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa