Lämna klagomål och synpunkter på vård och omsorg

LÄS MER

Det är enkelt att fylla i e-formuläret, och ärendet registreras direkt i vårt avvikelsehanteringssystem.  Nämndsekreteraren tar emot ärendet och skickar det vidare till berörd chef för utredning. Vill man vara anonym, sätter man ett X i namnrutan, men då kan man inte få någon återkoppling i ärendet.

Oavsett hur du rapporterar klagomål eller synpunkter, så är målsättningen att du inom tre veckor ska få återkoppling på ärendet genom det sätt man valt; telefon, mejl eller post.

För kännedom: En avslutad avvikelse ses som en allmän handling. Det innebär att medborgarna har rätt att ta del av handlingen enligt offentlighetsprincipen. Det finns några begränsningar och det är t ex känsliga uppgifter som rör enskild person och som faller under offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessprövning görs i alla inkomna klagomål och synpunkter.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@storuman.se
0951-140 00