Ansökan om dispens för egen sotning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du som är fastighetsägare ansöka om dispens för egen sotning på din fastighet, om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

När du ansöker tar kommunen ställning till risksituation, förbränningsanläggningens komplexitet samt kunskap hos den som ska utföra rengöringen/sotningen. 

Följande gäller om du får beviljat tillstånd:

  • Dispensen gäller endast för den förbränningsanläggning som ansökan gäller.

  • Fastighetsägaren har det hela och fulla ansvaret för att rengöringen utförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

  • Fastighetsägaren har det hela och fulla ansvaret för att övriga krav är uppfyllda under hela den tid som tillståndet gäller.

  • Ändrade förhållanden skall anmälas till kommunen. Det kan till exempel gälla val av bränsle, ägarbyte eller uthyrning av hela eller delar av fastigheten.

  • Kommunen har rätt att återkalla tillståndet om rengöringen inte utförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt eller om felaktiga uppgifter lämnats till kommunen. 

  • Sotningen ska dokumenteras. I dokumentationen ska det framgå vem som utfört sotningen/rengöringen och när det skedde. Dokumentationen ska förvaras vid objektet och kunna visas upp på begäran, till exempel i samband med en brandskyddskontroll.

Följande gäller om du får avslag:

  • Du har rätt att överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Västerbotten inom tre veckor från det datum då du tog del av beslutet. I överklagan ska du ange varför du tycker att beslutet är felaktigt och vilket beslut du önskar istället.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsägare ska skicka in ansökan
  • Ansökan ska signeras med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa