Ansöka om eller byta plats i förskola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten kan du ansöka om plats eller byte av plats i:

  • Förskola 
  • Samisk förskola
  • Fritidshem 

Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och om Ni som vårdnadshavare önskar, kan plats i en samisk förskola erbjudas - läs mer om förskolan Naestie/Naestie aarhskuvle här

OBS! Vid gemensam vårdnad - båda vårdnadshavare måste signera digitalt för att ärendet ska komma handläggaren tillhanda. När detta sker får sökande en bekräftelse på att ansökan är inskickad.

I samband med ansökan uppges även inkomstuppgifter. 

Information om inkomstredovisning
Uppgift ska lämnas för vårdnadshavare men även för sammanboende som ej är vårdnadshavare.
Om inkomst inte lämnas debiteras avgift enligt gällande maxtaxa se: Avgifter barnomsorg

Frågor om e-tjänsten

barnomsorg@storuman.se
barnomsorg@storuman.se
0951-140 00

Personuppgiftsansvarig

Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden
fkun@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavares e-legitimation
  • Inkomstuppgift för eventuell sammanboende

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa