Ansökan om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill bygga nya bostäder, starta verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan ska du först ansöka om planbesked. Du behöver också ett planbesked om du vill upphäva eller ändra en befintlig detaljplan. Med ett planbesked får du ett snabbt och tydligt besked om åtgärden är lämplig utifrån översiktsplanen och allmänna intressen.

Regionen kommer inom fyra månader efter att din ansökan inkommit meddela ett positivt eller negativt planbesked.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Lena Larsson
lena.i.larsson@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa