Ansökan om återställningsbidrag

LÄS MER

Du som fastighetsägare till flerbostadshus kan ansöka om återställningsbidrag från kommunen. Bidraget kan ges för att återställa bostadsanpassningar som är till nackdel för boenden.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
on@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
on@storuman.se