Ansökan om reparationsbidrag

LÄS MER

Som ägare av en bostadsanpassning är du ansvarig för betalning av reparationer och service. Du har dock möjlighet att ansöka om reparationsbidrag hos kommunen enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (218:222) 11 §.

Reparationsbidrag kan beviljas till service/reparation/besiktning av tekniskt avancerad utrustning som t.ex. hissar, dörrautomatik, specialtoaletter och elrullstolsförråd. Möjlighet till bidrag bedöms utifrån skadans orsak.

För övriga åtgärder som t.ex. stödhandtag, trösklar, duschkabin m.m. får du inte bidrag till reparationer. Underhåll ska skötas av den enskilde.

Bidrag kan in te beviljas om skadan beror på vanvård, onormalt användande, vandalisering eller att serviceanvisningar inte har följts. Inte heller byte av batterier i handsändare, om nödstoppen är intryckt på hissen eller om dörrautomatiken är avslagen. I sådana fall måste du själv (eller din hemförsäkring) bekosta reparationen.  Om din anpassning innefattar en dos/sändare får du bara bidrag för din första dosa. Du som ägare har ansvaret för att service och underhåll sker löpande, t.ex. att hålla utrustningen fri från snö och is.

Vid omfattande reparationer eller helt utbyte av produkt, ska handläggare på kommunen kontaktas innan åtgärden utförs.

Så här gör du för att att ansöka om reparationsbidrag

  • Du kontaktar själv entreprenör när reparation behövs. Besiktning/service för hissar utförs löpande utan att du behöver göra något och betalas av kommunen. Fakturan för eventuella reparationer kommer dock till dig istället för till kommunen.
  • Skicka en kopia på fakturan tillsammans med ifylld ansökan om bidrag, i brev till kommunen. Adress finns på blanketten.
  • Betala fakturan

Kommunen beslutar ifall bidrag ska utbetalas och skickar ett skriftligt beslut till dig.

Tänk på...

  • När din dosa/sändare slutar fungera är det oftast batteriet som behöver bytas ut. Prova därför först att byta batteri innan du ringer reparatör.
  • Kontrollera även om din hemförsäkring täcker reparationskostnader som kan uppstå.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
on@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
on@storuman.se