Ansökan om eget omhändertagande av hushållsavfall

LÄS MER

Eget omhändertagande

Om en fastighetsägare kan omhänderta allt hushållsavfall som uppkommer i hushållet kan dispens erhållas. Förutsättning för sådan dispens är

  • att omhändertagandet sker på ett från hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt
  • att avfallet slutligt omhändertas på den fastighet där det produceras.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se