Ansökan om eget omhändertagande av hushållsavfall

LÄS MER

Eget omhändertagande

Om en fastighetsägare kan omhänderta allt hushållsavfall som uppkommer i hushållet kan dispens erhållas. Förutsättning för sådan dispens är

  • Sökande kan redovisa särskilda skäl
  • Avfallet ska tas omhand på den egna fastigheten på ett sätt som är säkert för människors hälsa och miljön
  • Avfallet inte grävs ned
  • Avfallet inte eldas
  • Allt förmultningsbart köksavfall komposteras enligt förutsättningar i ovan angiven föreskrift om egen kompost
  • Sökande kan visa att det inte finns behov av någon av kommunens renhållningstjänster

Enligt föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun, antagna av Kommunfullmäktige 2021-02-16 § 10

Tjänsten är avgiftsbelagd

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se