Ansökan om förlängt hämtningsintervall

LÄS MER

Här ansöker ni om förlängt hämtningsintervall. Tjänsten är avgiftsbelagd. Handläggningstiden beräknas till minst 2 timmar. 2021 är taxan 1015:-/timme

Ni kan även anmäla om kompostering i samband med detta. Den anmälan är kostnadsfri.

Anmälan om kompostering

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se