Ansöka om gemensamt avfallskärl

LÄS MER

Hushåll som har gemensamt kärl betalar en grundavgift per hushåll och delar på hämtnings- och behandlingsavgifterna. Alla fastigheter får fortfarande en egen faktura. Ansökan gäller fram tills delningen sägs upp, eller att det sker ägarbyte på någon av fastigheterna.

Frågor om e-tjänsten

Tekniska avdelningen
renhallning@storuman.se
0951-140 86
www.storuman.se/avfall

Personuppgiftsansvarig

Tekniska avdelningen
ks@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägare eller arrendator

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa