Anmälan om köldmedie

LÄS MER

Här anmäler ni om köldmedia.

läs mer om köldmedia på https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/Miljo-och-klimat/koldmedia/

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se