Ansökan om marklov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Marklov krävs om man höjer eller sänker tomtmarken med mer är 0,5 meter inom detaljplanerat område. I vissa fall kan även marklov behövas för trädfällning eller skogsplantering.

Det kan även finnas reglerat i områdesbestämmelser att det krävs marklov. Förbered din ansökan genom att kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område och ta fram de handlingar som du ska bifoga i din ansökan.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa