Beställa nybyggnadskarta

LÄS MER

När du ska bygga en ny huvudbyggnad behöver du oftast beställa en nybyggnadskarta som används som grund för din situationsplan. I denna e-tjänst beställs kartan av kommunens lantmäteri, som då kommer besöka fastigheten där du vill bygga för att göra mätningar av platsen. När din beställning är registrerad kan det ta upp till fyra veckor att färdigställa nybyggnadskartan, förutsatt att det råder barmarksförhållande.  

När du har fått din karta är den giltig i 6 månader, vilket betyder att du bör ansöka om bygglov innan dess.

Avgiften för nybyggnadskartan anges i taxan för byggärenden. Vill ni även ha den i DWG och DWX format tillkommer en kostnad enligt taxan för mätning och kartor.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa