Föreningsbidrag: Ansökan om skötsel/anläggningsbidrag

LÄS MER

Om ni har en förening i Storumans kommun som sedan tidigare har ett avtal med kommunen om att sköta, underhålla och utöva tillsyn av exempelvis skidspår, idrottsplats, slalombacke eller isbana, kan ni använda denna tjänst för att ansöka om kommunalt skötsel-/anläggningsbidrag. Ansökan görs i efterhand (d.v.s. efter innevarande säsong), lämpligtvis av föreningens ordförande.

Bidraget utbetalas enligt gällande avtal, efter ansökan av ansvarig förening. Föreningen åtar sig därmed att utöva tillsyn, preparering, vattenspolning och snöröjning av anläggningen. Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten och kunna nyttjas under hela innevarande säsong. Den ska även besiktas varje år.

För anläggningar med skidspår där avtal om ersättning saknas, kan ett bidrag för dagskidspår ges med 1 000 kronor efter ansökan av ansvarig förening (använd denna e-tjänst).

Om din förening vill ta på sig ansvaret för en anläggning som varken är dagskidspår eller har avtal med kommunen om ersättning, ska ni skicka en skriftlig ansökan direkt till fritids-, kultur och utbildningsnämnden för beslut. I sådana fall kan inte denna e-tjänst användas.

I samband med ansökan ska föreningen kontrollera och uppdatera sina uppgifter i kommunens föreningsregister. Detta görs genom att logga in i denna e-tjänst. Byt sedan profil till föreningen och klicka på ”Min sida”. Där kan föreningens uppgifter redigeras. 

Ansökan om skötselbidrag görs via denna e-tjänst. Till ansökan ska protokoll från senaste årsmötet bifogas.

Observera att för sent inkommen ansökan inte ger rätt till bidrag. Sista ansökningsdag beror på om det gäller en vinter- eller en sommaranläggning. Följande datum gäller:

Senast 25/4 för vinteranläggningar

Senast 25/9 för sommaranläggningar

Behöver ni hjälp med att skanna in dokument är ni välkomna att ta kontakt med kommunens kundtjänst eller något av våra bibliotek.

Eventuella frågor om ansökan och bidraget skickas till foreningsbidrag@storuman.se.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@storuman.se
0951-140 00