Lämna medborgarförslag

LÄS MER

Du som är folkbokförd i Storumans kommun har rätt att skriva till kommunfullmäktige och ge förslag på åtgärder. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det kommunen är ansvarig för. Varje förslag får endast behandla en fråga.

Beslut och ärendegång
Om det inlämnade förslaget bedöms vara ett medborgarförslag skickas det på remiss till berörd nämnd. Utifrån remissvaren fattar kommunfullmäktige beslut i ärendet. Förslagsställaren har sedan rätt att presentera sitt förslag i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan i vissa fall bedöma att medborgarförslaget är ett verksamhetsförslag. Då överlämnas förslaget till berörd nämnd som fattar eget beslut i frågan. Förslagsställaren underrättas om behandlingen. Om förslaget inte uppfyller kriterierna för ett medborgarförslag skickas det tillbaka till förslagsställaren.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
ks@storuman.se
0951-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kundtjänst
ks@storuman.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa