Ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du är rörelsehindrad kan du få parkeringstillstånd för att kunna parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller din bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns. Tänk på att ansökan bara kan göras i Storumans kommun om du är folkbokförd i kommunen.

En person som har mycket svårt att förflytta sig till och från en bil kan beviljas tillstånd. För personer som inte själva kör bil kan parkeringstillstånd utfärdas om man behöver förarens hjälp utanför bilen i den grad att man inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.

Tillståndet är personligt. Har tillståndet utfärdats för förare får det endast användas när innehavaren kör själv, inte om hen åker som passagerare. Har tillståndet utfärdats för passagerare får tillståndet endast användas när innehavaren åker med och är beroende av förarens hjälp vid förflyttning utanför bilen.

I denna e-tjänst kan du ansöka om nytt eller förlängning av parkeringstillstånd. Kom ihåg att ansöka om förlängning i god tid för att försäkra dig om att du alltid har ett giltigt tillstånd.

Behöver du hjälp med att komma igång med våra e-tjänster? Kontakta eRum i Storuman eller Tärnaby för tekniskt stöd. Läs mer på www.storuman.se/erum

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Läkarintyg
  • Passliknande foto
  • Foto på namnteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa