Ansökan om bostadsanpassning

LÄS MER

Bidrag ges till dig som äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt och permanent bor i den. Du får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder.

Intyg som styrker behovet av anpassningen utifrån funktionshindret krävs. Intyget ska utfärdas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Bor du i hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande. Hyr du bostaden i andra hand kan bidrag lämnas om åtgärderna är skäliga med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Vid köp eller byte av bostad lämnas bidrag till åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning.

 Läs mer på vår hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
on@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
on@storuman.se