Anmälan till kurs hos familjestöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Familjestöd bygger på att stödja och att stärka familjens egna resurser och utgå från barnets/ungdomens behov. Familjestödet ska stärka och utveckla föräldrar i föräldrarollen och synliggöra barnets behov i familjen. 

Familjestödet har fokus på barn/ungdomar i åldern 0-18 år. Här arbetar vi förebyggande för att hantera problem som kan uppstå i familjen. Här finns möjlighet att träffas och under lugna former få hjälp med att strukturera upp vardagslivet. Alla mammor och pappor kan ha behov av att prata om det man upplever är svårt i föräldraskapet.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelseförvaltningen
ks@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa