Ansökan om lotteri för ideella föreningar.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lotterier för ideella föreningar. Alla lotterier i Sverige styrs av spellagen

Det statliga organet för lotterier heter Lotteriinspektion och har sitt säte i Strängnäs.

spelinspektionens hemsida finns mer information om lotterier och de lagar, förordningar, villkor och allmänna råd som styr lotteriverksamheten.

Kostnaden för lotteritillstånd är för närvarande 555:-

Till ifylld ansökan om lotteritillstånd skall bifogas:

Protokollsutdrag från föreningens styrelsemöte där beslut fattats om att ansöka om lotteritillstånd. Av utdraget skall även framgå vem som utsetts till lotteriföreståndare.

Föreningens stadgar (om de inte tidigare lämnats till kommunen)

Senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

Redovisning

Efter genomfört lotteri skall det redovisas till lotterikontrollanten som utsetts av kMiljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

En kontrollantavgift skall betalas om 3% på nettoinkomsten av lotteriet.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa