Beställa karta

LÄS MER

En grundkarta är en ajourhållen karta som en detaljplan grundas på. Grundkartan framställs ur primärkartan. Förutom att vara underlag för själva plankartan kan hela eller delar av grundkartan användas för att upprätta illustrationskartor, förändringskartor, med mera. Information om kostnaden kan du läsa här.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
ks@storuman.se
0951-140 20

Personuppgiftsansvarig

Lena Larsson
lena.i.larsson@storuman.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa