Ansökan om slamspridning eller förlängt slamtömningsintervall

LÄS MER

Ansökan om slamspridning eller förlängt slamtömningsintervall.

Permanentboende

Har du en permanentbostad, det vill säga ett hus du bor i hela året runt, ska avloppsbrunnen tömmas en gång per år.

Om du av någon anledning vill att brunnen ska tömmas med längre intervall än ett år, kan du ansöka om dispens från kommunens renhållningsbestämmelser. 

Fritidshus

Tömningen av fritidshusen sker med en intervall på vart tredje år. Det är viktigt att tänka igenom hur ofta man beräknas besöka sitt fritidshus, hur många bäddar man har och hur stor brunnen är. Detta tillsammans med den utformning man valt på brunnen är avgörande för behovet av tömning.

Vid anmälan om ny fastighetsägare anger man vilket intervall man önskar. Om behovet förändras är ni välkomna att kontakt tekniska avdelningen.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00

Personuppgiftsansvarig

Lena Larsson
lena.i.larsson@storuman.se