Överenskommelse vid lån av skoldator

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här godkänner du överenskommelsen vid lån av skoldator. 

Datorlån:

Äganderätt -  Datorn ägs av Storumans kommun. Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta datorn.

Hantering  - Under låneperioden ska eleven vårda sin dator väl och förvara den på ett säkert sätt. Eleven ska iaktta normal aktsamhet vid förvaring och användning av datorn eftersom den är stöldbegärlig egendom. Om datorn blir skadad eller om datorn har försvunnit ska det omedelbart meddelas skolan.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
fkun@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation av vårdnadshavare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa