Anmälan registrering av dricksvattenanläggning

LÄS MER

Här anmäler ni registrering av dricksvattenanläggning

Läs mer på https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/Vatten-och-avlopp/

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se