Ansöka om uppehåll i avfallstjänster

LÄS MER

Om ditt permanentbostad eller fritidshus inte ska nyttjas under en period kan du:

- ansöka om uppehåll i hämtning av av hushållsavfall för permanentbostad (åretruntboende) 
   Ansökan ska vara inskickad minst sex (6) veckor i förväg. Uppehållet måste vara i minst åtta (8) månader. Du kan välja att söka uppehåll för max fem (5) år.

- ansöka om uppehåll av hämtning av hushållsavfall för fritidshus (tillfälligt boende)
   
Ansökan ska vara inskickad minst sex (6) veckor innan du vill att ansökan ska gälla. Uppehållet måste vara i minst ett (1) år. Du kan välja att söka uppehåll för max fem (5) år. 

Ansökan avser även slamtömning eller latrinhantering i anslutning till bostaden.

En grundavgift per bostad kommer att fortsätta att tas ut enligt gällande taxa. Beslutet är personligt och upphör att gälla vid ägarbyte. 

Läs mera om

Tjänsten är avgiftsbelagd. Beräknad handläggningstid är minst 2 timmar. Se taxa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsägare eller arrendator

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa