Föreningsbidrag: ansökan om lokalt aktivitetsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ni har en förening i Storumans kommun och anordnar aktiviteter för ungdomar (under 20 år), kan ni använda denna tjänst för att ansöka om lokalt aktivitetsstöd från kommunen. Ansökan görs lämpligtvis av föreningens ordförande i efterhand.

Lokalt aktivitetsstöd från kommunen kan er förening söka två gånger per år och ska inte blandas ihop med Riksidrottsförbundets lokala aktivitetsstöd som ni söker separat. Villkor för bidrag är att aktiviteten genomförs lokalt, samma aktivitet får inte delas upp i flera mindre grupper, föreningen får inte ta betalt för aktiviteten (t.ex. entréavgift), närvarokort ska fyllas i och en ledare ska intyga att kortet innehåller korrekta uppgifter. Närvarokorten ska förvaras hos föreningen  under minst 4 år och kommunen kan komma att genomföra en revision. Närvarokorten ska dock inte skickas in till kommunen. Närvarokort finns under "Hämta blankett" till höger.  

Bidrag ges med 50 kronor per tillfälle/sammankomst på minst en timme där minst tre personer i åldern 7-20 år deltar. Ledaren för aktiviteten ska vara utsedd av föreningen och vara minst 13 år (ledare i åldern 13-20 år är också bidragsberättigad).

För att beviljas bidrag måste föreningen finnas  och årligen uppdatera sina uppgifter i kommunens föreningsregister.

Ni kan anmäla/uppdatera era uppgifter här: Föreningsregister

Det är viktigt att ni skickar in er ansökan i tid.  Bidraget betalas ut två gånger per år – en gång på våren (15/3) och en gång på hösten (15/9).

Senast 25/8 om aktiviteten har genomförts mellan 1 januari till 30 juni.

Senast 25/2 om aktiviteten har genomförts mellan 1 juli och 31 december.

Observera att försent inkommen ansökan inte ger rätt till bidrag. Bidrag beviljas inte till aktiviteter som kan ge ekonomiskt utbyte som till exempel jakt, fiske, bärplockning och liknade.

Eventuella frågor om ansökan och bidraget skickas till foreningsbidrag@storuman.se.

Mina sidor

Ni kan följa ert ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare.

Spara ärende

Ni har möjlighet att spara ert ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
foreningsbidrag@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Biblioteket Storuman
biblioteket@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppdatering i kommunens föreningsregister
  • Senaste årsmötesprotokoll
  • Drogpolicy

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa