Orosanmälan - barn far illa

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till individ- och familjeomsorgen om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn mår dåligt bör anmäla detta till socialnämnden. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. 

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
ks@storuman.se
0951-140 00

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
on@storuman.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa