Ansökan om enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En avloppsanläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening. Efterföljande rening kan till exempel vara en infiltration, markbädd eller ett minireningsverk. Du får inte bara ha slamavskiljare och sedan släppa ut avloppsvatten i öppet dike, åkerdränering, stenkistor eller liknande. Orent avloppsvatten bidrar till förorenat grundvatten och övergödning av sjöar och vattendrag. Läs mer på kommunens hemsida. 

När du inrättar eller ändrar en avloppsanordning med eller utan ansluten vattentoalett är detta enligt 9 kapitlet, 6 § miljöbalken samt 13-14 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa