Ansöka om plats i Fritidsklubben

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tio kan kommunen istället för fritidshem och familjedaghem erbjuda öppen fritidsverksamhet, så kallad Fritidsklubb. Fritidsklubben i Storuman finns på skolområdet för Vallnässkolan.

Öppettider för Fritidsklubben är de dagar Vallnässkolan har kort dag vilket är måndag, onsdag och fredag från det att skolan slutar till kl. 16.00. Direkt när skolan slutar erbjuds mellanmål i Vallnässkolans matsal och därefter samlas barnen i det stora rummet i Vallnässkolans suterrängplan. (gamla UG)

Verksamheten ska utgå från barnens egna intressen och behov.

Till Fritidsklubben kan man komma och delta i planerade aktiviteter. Aktiviteterna kan variera med barnens intressen, t.ex. idrotter, pyssel, lek, spel och läxläsning.

Barn som går enbart på Fritidsklubb kan vid behov ha barnomsorg i form av fritidshem under skolans lov. Avgift blir då som för fritidshem och beräknas utifrån inkomst. I förekommande fall ska man ansöka om barnomsorg enligt gängse rutiner.

Ansökan till Fritidsklubben
Deltagande i Fritidsklubben kostar för närvarande 500 kronor per termin och faktureras terminsvis i efterskott.

Uppsägning av plats ska ske:
- Senast 30 maj om man inte önskar plats kommande hösttermin.
– Senast 30 november om man inte önskar plats kommande vårtermin.

Frågor om e-tjänsten

fkun@storuman.se
0951-14000

Personuppgiftsansvarig

fkun@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa