Ansöka om uppehåll i avfallstjänster

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ditt fasta boende eller fritidshus inte ska nyttjas under en period eller säsong kan du:

- ansöka om uppehåll av hämtning av av hushållsavfall från ditt fasta boende (åretruntboende).  Ansökan ska vara inskickad minst en månad i förväg. Uppehållet måste gälla i minst sex månader. 

- ansöka om uppehåll av hämtning av hushållsavfall och slam från ditt fritidshus samt befrielse från från tömnings- och behandlingsavgiften. Ansökan ska vara inskickad senast en månad innan du vill att ansökan ska gälla. Uppehållet måste vara i minst ett år. Du kan välja att söka uppehåll för max 5 år.

En grundavgift per bostad kommer att fortsätta att tas ut enligt gällande taxa. Befrielsen och uppehållet slutar gälla vid ägarbyte.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägare eller arrendator

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa