Ansöka om uppehåll i avfallstjänster

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vet att din fastighet inte kommer att bebos eller nyttjas kan du ansöka om uppehåll i hämtning. Följande regler gäller för detta: 

  • Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan medges efter skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst sex månader
  • Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan medges efter skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst tolv månader.

Du betalar ingen renhållningsavgift under den tid du beviljats uppehåll i hämtning. Men den årliga grundavgiften är oförändrad och debiteras fastighetsägaren.

Behöver du hjälp med att komma igång med våra e-tjänster? Kontakta eRum i Storuman eller Tärnaby för tekniskt stöd. Läs mer på www.storuman.se/erum

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Lena Larsson
lena.i.larsson@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägare eller arrendator

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa