Föreningsbidrag: Ansöka om övrigt bidrag

LÄS MER

Om ni har en förening i Storumans kommun och har genomfört ett arrangemang eller köpt in utrustning eller liknande, kan ni använda denna tjänst för att ansöka om kommunalt övrigt bidrag. Ansökan görs i efterhand, lämpligtvis av föreningens ordförande.

Bidrag betalas ut för högst 50 procent av kostnaderna (mot uppvisande av kvitton), totalt högst 2 000 kronor per förening och år. Övriga ansökningar kan prövas av fritids-, kultur- och utbildningsnämnden.

I samband med ansökan ska föreningen kontrollera och uppdatera sina uppgifter i kommunens föreningsregister. Detta görs genom att logga in i denna e-tjänst. Byt sedan profil till föreningen och klicka på ”Min sida”. Där kan föreningens uppgifter redigeras.

Ansökan om övrigt bidrag görs därefter via denna e-tjänst. Till ansökan ska protokoll från senaste årsmötet och kvittokopior på kostnaderna bifogas.

Kommunen tar fortlöpande emot ansökningar, men bidraget betalas ut vid två tillfällen per år (en gång på våren och en gång på hösten).

Behöver ni hjälp med att skanna in dokument är ni välkommen att ta kontakt med kommunens kundtjänst eller något av våra bibliotek.

Eventuella frågor om ansökan och bidraget skickas till foreningsbidrag@storuman.se

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@storuman.se
0951-140 00