Test SPIT - Ansöka om skolskjuts för elev i förskoleklass och grundskola 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rätten till skolskjuts regleras  genom lagar och förordningar samt genom Storumans kommuns Skolskjutsreglemente (antaget av KS 2021-11-08, § 166).

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa