Föreningsbidrag: ansökan om skötsel/anläggningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ni har en förening i Storumans kommun som sköter, underhåller och utövar tillsyn av exempelvis skidspår, idrottsplats, slalombacke eller isbana, kan ni använda denna tjänst för att ansöka om kommunalt skötselbidrag/anläggningsbidrag. Ansökan görs lämpligtvis av föreningens ordförande i efterhand.

Skötselbidrag för elljusspår, isbanor och idrottsplatser utbetalas enligt gällande regler efter ansökan av ansvarig förening. För anläggningar där avtal om ersättning för elljusspår saknas, kan ett bidrag för dagskidspår ges med 1 000 kronor efter ansökan av ansvarig förening. Föreningen åtar sig att utöva tillsyn, preparering, vattenspolning och snöröjning av anläggningen. Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten och kunna nyttjas under hela innevarande säsong, den ska även besiktas varje år.

Ansökningstid:

Senast 25/4 för vinteranläggningar

Senast 25/9 för sommaranläggningar

Anläggningsbidraget betalas ut två gånger per år – 15/5 för vinteranläggningar och 15/10 för sommaranläggningar. OBS! Det är viktigt att ni skickar in er ansökan i tid. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag. Eventuella frågor om bidraget skickas till foreningsbidrag@storuman.se

Kom ihåg att uppdatera era uppgifter i kommunens föreningsregister innan ni påbörjar ansökan.

Mina sidor

Ni kan följa ert ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare.

Spara ärende

Ni har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. Behöver ni hjälp med att scanna in dokument är ni välkommen att ta kontakt med kommunens kundtjänst eller något av våra bibliotek.

 

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
foreningsbidrag@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Biblioteket Storuman
biblioteket@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppdatering av föreningsregistret
  • Senaste årsmötesprotokoll
  • Drogpolicy

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa