Föreningsbidrag: Ansökan om skötsel-/anläggningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ni har en förening i Storumans kommun som sedan tidigare har ett avtal med kommunen om att sköta, underhålla och utöva tillsyn av exempelvis skidspår, idrottsplats, slalombacke eller isbana, kan ni använda denna tjänst för att ansöka om kommunalt skötselbidrag/anläggningsbidrag. Ansökan görs i efterhand, lämpligtvis av föreningens ordförande.

Bidraget utbetalas två gånger per år enligt gällande regler, efter ansökan av ansvarig förening. Föreningen åtar sig därmed att utöva tillsyn, preparering, vattenspolning och snöröjning av anläggningen. Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten och kunna nyttjas under hela innevarande säsong. Den ska även besiktas varje år.

För anläggningar med skidspår där avtal om ersättning saknas, kan ett bidrag för dagskidspår ges med 1 000 kronor efter ansökan av ansvarig förening (använd e-tjänsten på denna sida).

Om din förening vill ta på er ansvaret för en anläggning som varken är dagskidspår eller har avtal med kommunen om ersättning, ska ni skicka en skriftlig ansökan direkt till fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen för beslut. I sådana fall kan inte e-tjänsten på denna sida användas.

Skötselbidrag kan sökas två gånger per år och det söks i efterhand (d.v.s. efter innevarande säsong). Innan ansökan kan göras, ska föreningen uppdatera sina uppgifter i kommunens föreningsregister. Detta måste göras för att själva bidragsansökan sedan ska vara komplett.

Ni kan anmäla/uppdatera era uppgifter här: Anmäl/uppdatera föreningsregister 

Ansökan om skötselbidrag görs därefter via denna e-tjänst. Till ansökan ska protokoll från senaste årsmötet bifogas.

Det är mycket viktigt att du skickar in din ansökan i tid! Observera att för sent inkommen ansökan inte ger rätt till bidrag. Sista ansökningsdag beror på om det gäller en vinter- eller en sommaranläggning. Följande datum gäller:

Senast 25/4 för vinteranläggningar

Senast 25/9 för sommaranläggningar

Behöver ni hjälp med att skanna in dokument är du välkommen att ta kontakt med kommunens kundtjänst eller något av våra bibliotek.

Eventuella frågor om ansökan och bidraget skickas till foreningsbidrag@storuman.se.

Mina sidor

Ni kan följa ert ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare.

Spara ärende

Ni har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
foreningsbidrag@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Biblioteket Storuman
biblioteket@storuman.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppdatering av föreningsregistret
  • Senaste årsmötesprotokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa