Föreslå LIS-område

LÄS MER

Det finns vissa undantag från strandskyddsbestämmelserna som gör det möjligt att bygga intill vatten. Ett sådant undantag är utpekade så kallade LIS-områden. Det är ett tillägg till kommunens översiktsplan. I denna e-tjänst kan ni ge förlag på område som ni tycker skulle vara lämpliga att bli LIS-områden. läs mer om LIS här.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
mbn@storuman.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa