Ansökan om uppehåll i hämtning

LÄS MER

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam

Om du vet att din fastighet inte kommer att bebos eller nyttjas kan du ansöka om uppehåll i hämtning. Följande regler gäller för detta: 

  • Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan medges efter skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst sex månader
  • Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan medges efter skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst tolv månader.

Du betalar ingen renhållningsavgift under den tid du beviljats uppehåll i hämtning. Men den årliga grundavgiften är oförändrad och debiteras fastighetsägaren.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
mbn@storuman.se
0951-140 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Lena Larsson
lena.i.larsson@storuman.se